Blaogin'i riani

« Fialan-tsiny | Main | DISO LALANA (fizarana fahadimy) »

DISO LALANA (fizarana fahaefatra)
2010/05/07,10:51

Tao anaty taxi-be… 

- Nanao ahoana izy tao ry Rohy?

- Tsy hitako izay  ilazana azy, azoazo ihany saingy rehefa misy zato tsara naoty noho aho dia tsy afaka aho.

- Izay mihitsy ny olana amin’itony concours itony. Raha sanatria tsy afaka ianao dia hi-double ve?

- an an an, aleoko manao zavatra hafa, sao very taona roa be izao eo raha mbola tsy afaka koa amin’ny manaraka. Ary ianao?

- Izaho koa hanao zavatra hafa fa mbola tsy haiko hoe inona, hiandry ny valiny aho aloha.

- Izaho tsy te ho eto amin’ny fotoana hivaliany.

- Dia ho aiza ianao?

- Mbola tsy haiko loatra, hoany Diego angamba, na Fort-Dauphin, na Tuléar

- Kay! Ary lavitra be daholo izany! Dia havelan-dry irery eto aho izany! Izaho anefa mba nanatena hoe hiara-handany ny vacances amindry

Henoko menabe indray ny tarehiko, tsy hitako izay holazaina!!!!

- Izay indray hafa, azo eritreretina ihany, dia inona anefa no hatao eto?

- Betsaka no azo atao ka! sa ndry tena te handeha vacances mafy dia mafy?

- Mba te hiala kely an’Antananarivo aho ny tena marina, tsy ela anie izany e!

- hay! andao ary hiaraka amiko  ho any Antsirabe e! Hanao famadihana ry dada dia ho any izahay. Sa ndry tsy te hiaraka amiko any aminay?

- Ianao ity koa mampiomehy!hoy aho, sady gagagaga ihany aho amin’izany zavatra lazainy izany.

- Sangy akia izany a! rehefa angatahiko amin’i dada sy mamanareo ndry vao afaka hoentiko any, sa tsy izany?

Tsy hitako indray izay holazaina, dia tsy namaly aho. 

- Ary toa tsy miteny ndry? Sao dia tezitra aloha e?

- Tsy hitako izay havaly fa tsy sosotra aho ka!

Niala ny taxibe izahay dia namonjy ny restaurant. Teny an-dalana tsy nisy niteny izahay fa nony tonga tao amin’ilay restaurant, rehefa nahavita ny commande dia notohizany ny resany.

- Izao Rohy ny tena marina a!tia anao aho, tena tia, ary azo lazaina fa potipotika mihitsy. Nanomboka ilay isika niaraka bus tamin’ny fanombohan’ny taom-pianarana iny ka hatramin’izao. Tena marina anie izany Rohy e!

- Ka naninona ianao no tsy niteny mihitsy hatrizay?

- Tena tsy sahy aho! Efa betsaka ny fihetsika asehoko aminao fa angamba tsy arakao ireny, sa nodinaofanina?

- Ka ianao tsy niteny dia noheveriko fa izaho no manao interprétation adaladala, hoy aho sady nitsiky kely.

- Andray ry Rohy! Dia sivy volana izany isika nifampiandry teo foana! Dia raha tsy nisy ity billet ity izany dia tsy nahalala izany ianao, dia izaho koa tsy nahalala hoe hay ianao efa miandry fotsiny izany.

- Angamba!

- Lalina izany marina ! Soa ihany aho fa nanapakevitra ny hiteny taminao androany.Tena tia anao anie aho ry Rohy e! manonofy anao foana aho matetika, manonofy antsika moa izany e!

- Izany an! manonofy mihitsy ve? Izaho aloha dia nihevitra hoe izaho no mieritreri-dratsy tamin’ireny fihetsikao ireny satria ianao tsy mivaky amiko. Fa tsoriko aloha fa mahafinaritra ahy ianao ary manampitiavana anao koa aho.

- Faly be aho ry Rohy mahenoan’izany, izaho nihevitra hoe tsy miraika amiko akory ianao matoa tsy namaly ny fihetsiko. I Hery anie no niresahako an’izany dia izy no niteny tamiko hivaky aminao e! soa ihany aho fanihaino azy.

- Ireo namako ireo koa anieniteny tamiko daholo hoe tia ahy ianao raha ny fihetsikao amiko, fa izaho mody tsy taitra sady ianao rahateo tsy niteny mihitsy dia nodiko fanina sao afa-baraka eo aho. Hay izay tokoa izany.

- Soa ny naman-tsika famandinika antsika izany. Azo lazaina ve izany fa manomboka izao isika sy ndry ry Rohy dia miaraka?

- Izay izany koa, rehefa tsy mifanaraka ve moa tsy hisaraka, hoy aho sady nitsiky nananihany.

- Marina loatra izany, fa aza manahy ndry fa ho tia an-dry sy hanaja an-dry aho ry Rohy malalako! Sady mirana ery ny endriny niteny an’izany, toy ny misy jiro manjelanjelatra ao anaty masony.

- Eny ry Manambina malalako,izaho koa torak’izany. Ohatra ny hafahafa izany miantso anao sy antsoinao hoe malala izany, fa mahafinaritra ka! 

Dia nifanoroka izahay roa,sambany aho nanoroka olona. Nahatsiaro sambatra ery aho tao anatin’ny minitra vitsy. 

- Hono ho aho ry Rohy, raha tsy mahadiso, firy amiko izao ny olona niaraka taminao? Azafady raha manohina anao ny fanontaniako an! Aza tezitra, tsy sarom-piaro aho akory fa te hahalala fotsiny, ary tsy mampiova ny fitiavako anao ny isa omenao ahy.

- Tena vao ianao ry Manambina,mbola tsy nitia olona izany aho talohanao. Ary ny anao? Lazao ny marina an!

- Mitovy izany isika, fa efa nisy ankizivavy nitoriako fitiavana izay tany Toliary fa tsy tiany hono aho e!naharary kely mihitsy ny foko tamin’izay. Anisan’ny nampiahotra ahy hiteny taminao anie izany e! sao maharary fanindroany eo indray ity fokeliko.

- Hay ve! Dia tsy tia azy intsony izany ianao izao?

- Efa faran’izay mahasosotra ahy ny nahita azy taty aoriana satria tena nanaovany eson-teny be aho sady notantarainy ny mpiara-mianatra rehetra ilay izy dia tena menatra be aho. Fa aleo izy ho any, aza matahotra ndry fa tsy hanembatsembana ny fitiavantsika izany fa efa navaloko any ny momba an'iny!

- Ratsy toetra koa izany ankizy izany 

- Sambatra ery aho izany ryRohy! Iny eny ny commande-tsika. Mazotoa homana akia ry malala a!

- Tena mbola vaovao sy hafahafa amin’ny sofiko ho aho ny maheno an’izany ry Manambina, fa tiako ka,mahafinaritra ery! Misaotra dia mazotoa koa ry malala a! sady nitsiky indray aho.

Dia nifanoroka indray izahay.

Toa niova tampoka izany aho,tsy nisy henatra ny olona sasany tao amin’ilay restaurant akory. Ny toeranay koa moa somary tanatinatiny, mpifankatia iray izay no teo akaikikaikinay teo,asa mety izay koa no tsy dia nahamenatra ahy.

Teo ampisakafoanana dia tsy nisy niteny izahay fa isaky ny mifampijery dia mitsiky. Samy sambatsambatra kely ery, sady ohatran’ireny olona niaraka efa ela ireny nefa vao adiny iray izay!

Avy nisakafo izahay dia nizotra namonjy ny arrêt bus mody eny Ivato. Teny an-dalana nifampitantana izahay roa sady nitohy ihany ny resaka. 

- Tsara ve ilay sakafo teo ry Rohy? Toa tsy nahenoana feo mihitsy ndry teo ampihinanana?

- Tena tsara mihitsy! Izaho syi neny efa mpakao rehefa miantsena aty Analakely ka tratra atoandro. Ianao koa ary mba tsy niteny koa! Nankafy ery an’ilay crevette!

- Ka tsy fihinana isan’andro ireny koa! sa ahoana?

- Marina izany! Fa iny na ron’ananana ary matsiro foana satria teo ianao, dia satria faly be aho androany!

- Marina akia izany! Na ranomangatsiaka ary ve mety mamy rehefa eo anilan’ny tiana? hoy izy sadyniomehy.  

- niomehy koa aho, sady namaly azy hoe asa re! ndao andramana e! Ity no tonga amin’ilay hira hoe “tsikitsiky tsy lany hamamiana rehefaeo anilan’ny tiana” nitsikitsiky sy niomehy foana isika androany! Tiako ery,tokony ohatran’izao foana ny fiainana ry Manambina 

- Ao fa ezahin-tsika nyhitazona izao tsikitsiky izao ry malala a! fa hono ho aho, tonga dia hody ve in-dry?

- Fa saika mbola ho aizaisika?

- Tsy haiko, andao handalo anyan-trano hametraka ny entako dia ateriko ndry avy eo!

- Tsy maninona ka!

Lasa ny saiko teny an-dalana amin’ity hoe ho any an-tranony, ity no tonga amin’ilay resaka niaraka tamin’izy telo vavy teo hoy aho. Maro ireo fanontaniana nibosesika tao an-dohako toy ny hoe :"inona no hitranga rehefa tonga any? Sao dia mbola tsy tokony ho any ary aho? sns...", nefa malaina be aho ny hisaraka aminy. Mahatoky aho fa tsy ho izany kosa no hitondrany ahy any fa tena hanatitra entana marina izy dia hanatitra ahy avy eo. Mbola tsy nilamina ihany anefa ny saiko satria, rehefa tonga any an-trano indray ka mifanena amin’i dada na i neny dia inona nohambarako? Holazaiko ve hoe miaraka izahay? ohatra ny tsy te hitondra azy any an-trano any aho fa mbola matahotra ny hilaza izany amin'ireo ray aman-dreniko, sa aleo hanontaniana ny heviny.

Teo ampieritreretana aho no nisy nikitika nefa nanohy ny lalany ihany ilay olona fa tsy nijanona, hay i Vahatra zokiko.

- Hitanao ve ilay nikitika ahy teo? Hoy aho mantsy azy.

- Tsy tazako loatra fa ohatrany andeha haingana be izy, sady manao casquette koa, fa iza iny?

- I Vahatra iny, zokiko lahy!Tadidinao ve? Anihaniany tsara izao izaho rehefa tonga any an-trano. Ary mety efa ela izy iny no tao aorinan-tsika tao.

- Tadidiko hoe manana zokilahy ndry ka, fa asa raha tadidiko ny endriny raha mifanatrika izahay. Sao dia bediny akia ndry? Izaho tena matahotra anadahina sipa izany ka, tena marina e!sao vonoiny eo aho!

- hahaha, tsy manao an’izany re izy ry Manambina a! andao ary ataon-tsika izay hiarahana bus aminy diaprésenté-ko ianareo e! sady sur aho fa tsy tadidiny tsony ianao, sa maika loatra ve aho?

- Tsy maninona ka! Fa matahotra ihany aho na izany ary.

Nony tonga teo amin’ny arrêtbus izahay tsy nahatratra an’i Vahatra intsony, dia niditra tamin’ny taxibe teo. Samy tsy nisy niteny teny an-dalana, samy vizaka ny fanadinana ve sa samy nametsovetso ny zava-niseho tandroany? Ho ahy manokana aloha dia toa hadino ny fanadinana fa ity zava-baovao amin’ny fiainako ity indray no mibahana ato an-dohako. Toa tsy hahafoy ny hisaraka amin’i Manambina aho. Tsy andriko ery ny hitantarana izao amin’izy telo vavy.

Dia nandalo tany an-tranon’i Manambina izahay, tsy nisy olona tao fa ny mpanampiny irery, nametraka entana izy dia nisolo akanjo dia lasa izahay nakany an-trano. Tsy nifamela intsony ny tananay, ary tsy nitsahatra ny nitsiky izahay isaky ny nifampijery. Tsy dia nisy noresahina firy teny an-dalana fa samy nakafy ny fotoana angamba satria efa samy ela niandrasana.

Nandalo tao an-tsaiko indray ilay hoe "raha ao i dada na i neny dia ahoana?" Raha i Vahatra indray tsy mampaninona ahy fa izy ary efa misangy ahy foana amin’izay olona miaraka amiko, ny azy amin’io tsy hita hoe iza marina fa maro loatra ny ankizivavy hoentiny mandalo ao an-trano ao.

-  Manambina a! raha ao an-trano i dada na i neny dia tsy mampaninona anao ve ny hi-présenté-ko anao amin-dry zareo hoe sipako?

- Tsy maninona mihitsy, fa sao dia masiaka be aloha ny dada sy neninareo?

- Tsy maninona izany ry zareo ka! I Vahatra ary mitondra sipa ao foana fa tsy bedy izany.

- Ka samy hafa anie ny fitaizana lahy sy vavy e! sa ny anareo tsy ohatran’izany?

- an an an! Ohatra ny mitovy foana ny fitondrana anay dahy hatrizay ka! Fa amin’izao lafiny izao aloha tsy fantatro izay hevitry ry zareo.

Tonga tao an-trano, izy dahy zandriko sy ny mpanampy no tao, i Vahatra hono nametraka entana fotsiny dia lasa niverina nivoaka indray, i dada sy i neny koa hono lasa namonjy fanasana any Antananarivo (any amin’ny ville io fa izany no fiantso azy avy aty Ivato) dia alinalina mihitsy vao tafody eo. Izy dahy moa samy tsy mbola misy mahafantatra ary tsy mieritreritra na inona na inona amin’izany fitiavana izany dia tsy nasiako olana.

- Tonga soa ato aminay ianao,mandroso!

- Misaotra !

- Ato ny efitranoko, dia ao ambadika ny an’i Vahatra, dia ny azy dahy iretsy ampita iretsy. Ny an’i dada sy neny moa ilay eo akaikin’ny salon ao ambany io.

- Malalaka kosa ny ato aminareo sady mangina be, tsy mitovy amin’ny ao aminay amin’ireo zanak’izokinay ireo.

- Rehefa ato daholo izahay rehetra dia mitabataba ato ka!

Samy tsy nisy niteny izahay, iManambina nipetraka teo amin’ny seza, izaho teo ambony fandriana. Nanantona ahyizy, noraisiny ny tanako dia nifanoroka indray izahay, sady elaela noho ireoteo aloha. Henoko toa mangorintsina hafahafa izany ny vatako, ny safosafotsy nahazatra ahy koa moa nanampy trotraka, tsy te horohany intsony ahosatria ohatrany nandeha haingana be izany ny fandehan-javatra rehetra,natahotra aho sao izahay manaonao foana eo, nefa tsy tiako hajanona koa ilayoroka sy safosafo. Tampoka teo, nakatony ny varavarana, nohidiany lakilemihitsy. Nidobooboka be ny foko, tena mbola tsy nidibodoboka ohatran'izayhatrizay nahatsiarovako tena.

- Manambina a! fa maninona nohidinao ny varavarana?

 

- Sao miakatra tampoka eo izy dahy na ny mpanampinareo.

- Aleo hisokatra ihany fa heno foana rehefa misy miakatra eo fa maneno io tohatra io.

- Eny ary e! izaho anie Rohy tsy haninona anao e! te hanakafy ilay oroka sy safosafo fotsiny aho nefa tsy tiako raha misy mahita isika, indrindra ny zandrinao satria mbola kely ry zareo.

- Izaho koa anie te hankafy fa tsy tiako sao ilay mpanampy mieritreritra zava-dratsy eo raha mahita ny efitrano mihidy.

Hevitra

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype